Human Design System & Gene Keys

 

Bodygraph

Het Human Design Systeem (HDS) beschrijft de kwantummechanica van de Maya’s met verbazingwekkende nauwkeurigheid en legt sterk de nadruk op individualiteit en uniekheid. Dit systeem belicht een aantal specifieke codes en hun onderlinge samenhang. De Codes die de hoekstenen vormen van je unieke eigenheid worden gestructureerd en op een begrijpelijke manier vastgelegd in een Bodygraph.


In de Bodygraph kijken we naar je bewuste en onbewuste motieven, naar de genetische kenmerken van je gedrag en naar je persoonlijkheid. De Bodygraph toont de innerlijke werking van onze huidige biovorm aan de hand van negen centra. Elk centrum wordt weergegeven door een vierkant, driehoekig of ruitvormig gebied in de afbeelding (chart). Elk centrum vertegenwoordigt een specifiek ervaringsgebied of thema zoals bijvoord onze gevoelens, gedachten, identiteit etc. Een centrum kan gedefinieerd (ingekleurd) of ongedefinieerd (opengelaten) zijn. Gedefinieerde en ongedefinieerde centra hebben verschillende rollen of functies. De thema’s van de centra beïnvloeden elkaar en tonen de onderlinge wisselwerking of wijze van functioneren aan.

De centra zijn onderverdeeld in 64 tekens die poorten vertegenwoordigen. De 64 poorten komen overeen met de 64 hexagrammen van de I’Ching. Elk poortnummer heeft een vaste locatie in de Bodygraph. De poorten hebben een kleurcode die overeenkomt met de kleur van het centrum waarmee ze zijn verbonden. Elke poort is verdeeld in zes subsecties genaamd lijnen. Twee verbindingslijnen vanuit een centrum vormen een verbinding, die kanaal wordt genoemd. Er zijn 36 kanalen.

Samengevat, de Bodygraph toont de verbondenheid en verwevenheid van onze oermenselijke gevoelens, gedachten en gedragingen en wat dit mogelijk doet met ons in het dagelijkse leven.

64 Gene Keys

De 64 Gene Keys komen overeen met de 64 hexagrammen van de I’Ching, de 64 Codons van ons menselijke DNA en de 64 Wisdom Keepers Oracle kaarten. Dit maakt de 64 Gene Keys een synthese van eeuwenoude heilige leringen. Dit systeem, waarvan de primaire bedoeling is om je hoogste doel in het leven te ontwaken, produceert een depersonaliseerde profiel van je unieke eigenheid. Het laat je oerpatronen zien die je geniale ‘ik’ blokkeren (Shadows), en ook hoe je deze patronen kunt veranderen door je energiehuishouding of trillingsfrequentie te verhogen (Gift). Het verschil met het Human Design systeem is dat in plaats van een vaste blauwdruk (Bodygraph) te zijn, vertegenwoordigt het profiel van de Gene Keys een fantastische reis in het leven – om je verborgen hogere talenten te ontplooien.

Samenvatting, de 64 Gene Keys is een brug tussen oosterse en westerse alchemie, zich uitstrekkend door de tijd tot aan onze huidige wetenschappelijke kennis over fysica en epigenetica. Gene Keys is het hart van een nieuwe universele synthese die continu in beweging is.

Integratie

In dit tijdperk van synthese, of te wel het verbinden van verschillende elementen tot een hogere eenheid, hebben we een enorm web van onderlinge verbindingen binnen het universum ontdekt. Zo weten we al enige tijd dat je energiehuishouding (trillingsfrequentie) trekt trillingen van gelijke hoogte aan. Als je energiehuishouding slecht is en je doet  hier niets aan, kom je iedere dag nog meer in een neerwaarts spiraal terecht. Door bewust je energielevel te verhogen, bevrijd jezelf op den duur van negatieve vibraties. Het bewust beïnvloeden van je trillingsfrequentie (s) is een van de kernwaarden van het Trickling Genes programma. En om je een goed en zo compleet mogelijk ‘eigen’ gebruiksaanwijzing aan te bieden, bundelen onze coaches informatie uit verschillende systemen of bodyraphs tot één profiel, een kompas naar een betere jij.