Werknemer (s)

Zij zijn het meest ingewikkelde deel van een organisatie, maar vreemd genoeg, besteden de meeste organisaties geen aandacht aan het proberen om hun werknemers te begrijpen. Dit is niet alleen jammer, het is een ramp voor het bedrijfsleven.

Hoe gelukkig, verdrietig of ziek een werknemer is, is een zakelijke prioriteit en niet een gedoe. Feit is gelukkige gezondere werknemers minder afwezig zijn van hun werk en beter in staat zijn om hun doelstellingen te behalen in de daarvoor beschikbare tijd. Een goede gezondheid en alertheid, stelt hen in staat om efficienter te werken. Een andere belangrijke correlatie is die tussen collega’s. De negatieve gevolgen van een ongelukkige of zieke werknemer die door werkt, vermindert de arbeidsmoraal en veroorzaakt ziekte onder collega’s. Dit is wederom niet alleen jammer, maar een ramp voor het bedrijfsleven.

Werknemers die zich regelmatig ziekmelden, verzaken professionaliteit. Het doorbetalen van loon tijdens verzuim kost gemiddeld € 230 per dag. Werkgevers worden ook geconfronteerd met indirecte kosten voor bijvoorbeeld vervangend personeel, heffingen en begeleiding of reïntegratie van een zieke werknemer. Alles bij elkaar opgeteld kunnen verzuimkosten verder oplopen naar € 400, – per dag (volgens TNO-berekeningen, 2017). Dus nogmaals niet alleen jammer, het is een ramp voor het bedrijfsleven.

Effectief management gedrag

Je hebt een overeenkomst met uw mensen, zowel zakelijk als moreel. Als je niet optreedt tegen verzuim c.q. afwezigheid zullen de gezonde werknemers meer werkdruk ervaren. Vervolgens zullen ze hun eigen aanwezigheid en motivatie vergelijken met die van hun afwezige collega’s. Dit leidt tot pessimisme en demotivatie. Als gevolg daarvan, wordt je werknemer met een dilemma geconfronteerd: Verkouden; vanmiddag weer werken of morgen,’ morgen is best’. Datum betermelding; vrijdag of maandag,’ maandag is best’. Onvreden; bespreken of ziekmelden, ziekmelden!

Als je verzuim ziet als een keuze, gedraging kun je hierop sturen. Een ideale organisatie heeft evenoos oog voor het ware potentieel van hun medewerkers en zorgt ervoor dat de werkzaamheden zijn afgestemd op hun competenties. Op een of andere manier zijn de meeste mensen niet binnen de juiste functie aan het werk. Een belangrijke reden voor ziekmelding.

Daarom zou een betere organisatie beginnen met het analyseren van wat hun werknemers aanzet tot het maken van bepaalde keuzes. Kiezen zij voor eigenbelang of in het belang van de organisatie. Kortom het menselijk aspect wordt steeds belangrijker in deze tijd. Helaas zijn moderne bedrijven nog niet voldoende in staat om aan deze behoeften te voldoen.

Return On Investments

MM&B´s weet uit de feiten en persoonlijke ervaring hoe belangrijk de prestaties van werknemers zijn voor het algehele succes van het bedrijf. Daarom hebben we het Trickling Genes programma ontwikkeld. Dit programma onzorgt uw managers nog meer, maar bovenalles laat het zien dat u als een organisatie zorg draagt voor je werknemers.

Onze programma is bedoeld voor:

♦ De werknemer die zich nog niet ziek heeft gemeld.
♦ De werknemer die zich al ziek heeft gemeld.
♦ Wij zijn de ogen en oren tijdens het re-integratieproces of andere verzuimtrajecten.

Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij het afstemmen van werknemerscompetenties met de juiste taken en/of het verbeteren van teamprestaties. Onze vitaliteit en gezondheidsdeskundigen weten hoe je negatieve gewoonten doorbreekt.

Het effect van ons programma is:

♦ Kostenreductie door een betere aanwezigheid.
♦ Kostenreductie door een beter preventie plan.
♦ Kostenreductie door een verbeterde inzet van wernermers of teamvaardigheden.
♦ Hoger productiviteit, hogere klantenservice.
♦ Een krachtiger bedrijfsimago door gelukkiger werknemers.

Je uitdaging is duidelijk,
Je verlies ook,
We hebben de oplossing,
Neem contact op en ontdek hoe MM&B’s jouw uitdaging gaat tackelen.